Đường Nguyễn Huệ tổ chức bán đấu giá tranh sơn dầu