Tác giả của những bức tranh dát vàng
Đường Nguyễn Huệ tổ chức bán đấu giá tranh sơn dầu
báo
art
Người họa sĩ và con đường đơn côi